Hanefi mezhebinin hadisleri rafa kaldırdığı iddiası üzerine bir kaç kelam

Özelde Ebu Hanife’nin, genelde ise Hanefi mezhebinin hadislerle amel etmemesi, diğer bir değişle fıkhî istinbatta hadislere muhalefet etmesi şeklindeki iddia, ilk asırlardan beri özellikle ehl-i hadisin diline pelesenk olmuştur. Günümüzde ise bu iddiayı, hadislere yönelik oryantalist ve batıl bakış açılarını güya Hanefi mezhebinin bazı usul kaidelerine dayandırarak gizlemeye çalışan modernist kesim ile selefilerin mezhepsizliği telkin […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön